เป้าหมายหลัก

Assessment

เกณฑ์การประเมินวิชาภาษาไทย  ระดับชั้นอนุบาล  2 (Quarter 1 ) ปีการศึกษา  2558
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา


ทักษะการฟัง
ทักษะการพูด
ทักษะการอ่าน
ทักษะการเขียน
ระดับ 3  หมายถึง  ฟังแล้วเข้าใจและปฏิบัติตามคำแนะนำหรือคำสั่ง  1 – 2  ข้อได้ถูกต้อง ตั้งใจฟังเรื่องราวจากสถานการณ์ต่างๆรอบตัว สามารถสรุปใจความสำคัญและบอกคำศัพท์ใหม่ได้  มีมารยาทที่ดีในการฟัง 
ระดับ 2  หมายถึง  ฟังแล้วเข้าใจและปฏิบัติตามคำแนะนำหรือคำสั่งได้เพียง  1 ข้อ ตั้งใจฟังเรื่องราวจากสถานการณ์ต่างๆรอบตัว และบอกคำศัพท์ใหม่ได้  มีมารยาทที่ดีในการฟัง 
ระดับ 1  หมายถึง  ฟังแล้วเข้าใจและปฏิบัติตามคำแนะนำหรือคำสั่งได้เพียง  1 ข้อ พูดแทรกหรือขัดจังหวะ  ไม่รู้จักเวลาในการพูด  หยอกล้อกันในขณะที่ฟัง

ระดับ  3  หมายถึง  พูด/เล่าเรื่องเป็นประโยคที่สมบูรณ์ มีประธาน  กิริยา  และกรรม พูดคำศัพท์ใหม่ๆ  ชอบเล่นคำและเสียงต่างๆ
ท่องกลอนง่ายๆ  ได้อย่างชัดเจน  และบอกชื่อสกุลของตัวเอง  ที่ตั้งของบ้านได้
ระดับ 2  หมายถึง  พูด/เล่าเรื่องเป็นประโยคโดยมีประธาน  กิริยา  พูดคำศัพท์ใหม่ๆ 
ท่องกลอนง่ายๆ  ได้อย่างชัดเจน  และบอกชื่อสกุลของตัวเอง  ที่ตั้งของบ้านได้
ระดับ 1  หมายถึง  พูด/เล่าเรื่องเป็นประโยคที่ไม่ได้เรียบเรียง/ไม่สมบูรณ์  และบอกชื่อ-สกุลของตัวเอง 

ระดับ  3  หมายถึง  รู้จักพยัญชนะต้นและตัวอักษรในชื่อของตนเอง  ทำนายเนื้อเรื่องและเหตุการณ์จากหนังสือที่เห็นได้  สามารถเลือกหนังสือที่ตนเองชอบอ่าน  กวาดสายตาในการอ่านหนังสือโดยใช้นิ้วชี้ไล่ตามอักษร  มองจากซ้ายไปขวาพร้อมกับทำท่าการอ่านด้วยท่าทางในขณะนั่งอ่านหนังสือได้ถูกต้อง 
ระดับ 2  หมายถึง  รู้จักพยัญชนะต้นในชื่อของตนเอง  ทำนายเนื้อเรื่องและเหตุการณ์จากหนังสือที่เห็นได้  สามารถเลือกหนังสือที่ตนเองชอบอ่าน  กวาดสายตาในการอ่านหนังสือโดยใช้นิ้วชี้ไล่ตามอักษร  มองจากซ้ายไปขวาพร้อมกับทำท่าการอ่านด้วยท่าทางในขณะนั่งอ่านหนังสือได้ถูกต้อง 
ระดับ 1  หมายถึง  ไม่รู้จักพยัญชนะในชื่อตนเอง  สามารถเลือกหนังสือที่ตนเองชอบอ่าน 
ระดับ  3  หมายถึง  สามารถขีดเขียนได้คล้ายของจริง  สร้างภาพได้ชัดเจนขึ้น   เขียนพยัญชนะ  สระ  โดยหัวไม่บอดและเขียนจากบนลงล่างได้  มีนิสัยที่ดีในการขีดเขียน  เช่น  เขียนในที่สมควรเขียน
ระดับ 2  หมายถึง  สามารถขีดเขียนได้คล้ายของจริง  เขียนพยัญชนะ  สระ  โดยหัวไม่บอดเป็นบางตัว  มีนิสัยที่ดีในการขีดเขียน  เช่น  เขียนในที่สมควรเขียน
ระดับ 1  หมายถึง  การขีดเขียนพยัญชนะลายเส้นไม่มั่นคง  หัวบอด 


ผลการประเมินวิชาภาษาไทย  ระดับชั้นอนุบาล  2 (Quarter 1) ปีการศึกษา  2558
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
  

เลขที่
ชื่อ - สกุล
ทักษะการฟัง
ทักษะการพูด
ทักษะการอ่าน
ทักษะการเขียน
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น